مجموعه پیامک های زیبای فلسفی به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

مجموعه پیامک های زیبای فلسفی به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

Begin Your Day With Looking At The Mirror And Tell Yourself:
Today I Am Going To Do Every Thing In The Best Possible Manner And Do It There After

روزتان را با نگاهی در آینه اغاز کرده و خطاب به خود بگویید:

امروز من هر کاری را به بهترین شکل ممکن انجام میدهم و سپس به این گفته عمل کنید.

SMS-Falsefi

ادامه مطلب